Komitet organizacyjny

Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski 

Sekretariat: 
dr n. med. Magdalena Wyszyńska
lek. stom. Magdalena Rogal

Członkowie
dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. PŚ 
prof. nadzw. dr hab. Cezary Krawczyk 
dr inż. Marek Plaza 
mgr. Sylwia Sopa 
Sewer Kruczkowski 

Instytucje organizujące

Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej 
Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej 
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski
(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej 
41-800 Zabrze
ul. Hubera 2